top of page
Woman working in the office

נגישות העסק

פרטי התקשרות
שם העסק: אונליין אילת
כתובת העסק: שדרות התמרים 37, אילת, 8858558
שם איש קשר: אלעד
טלפון: 050-3635842
טלפון לתיאום חניה נגישה: 054-264-8888

טלפון לתיאום ליווי: 054-264-8888

אנשים עם מוגבלות בשמיעה יכולים לצור איתי קשר ב:
SMS: טלפון 054-264-8888

חניות נכים: יש צמודה לחנות
 

דרך הגישה למבנה: 
מה המרחק מהחניה אל הכניסה? (במטרים)? עד 20 מטר
האם ישנם מדרגות בדרך? לא
האם קיימת רמפה בדרך? כן
האם ישנם מדרגות לפני הדלת? לא

האם ישנם מדרגות אחרי הדלת? כן

האם קיים מאחז יד לצדי המדרגות? לא

האם קיימים סימני אזהרה במדרגות? לא

מעלית
האם ישנה מעלית? לא


השירותים

האם יש שירותי נכים קרוב? לא

ניתן לבקש לבקש מידע נגיש לפי האפשרויות הבאות: 

ניתן לבקש את עזרת הצוות בטלפון/ווטסאפ הבא: 054-264-8888

טלפון ישיר: 08-6323503

 א'-ה': 09:00-20:00, ו': 09:00-14:00

bottom of page